Clary Morales

Sångerska. Invald 1899.

Clary Morales (1876–1959) var utbildad hos Caroline Östberg, Julius Hey och Gillis Bratt. Hon debuterade 1900 som romans- och konsertsångerska och framträdde både i Norden och i Tyskland, Schweiz och England. 1925 och 1933–1934 var hon lärare i solosång vid Musikkonservatoriet i Stockholm. 1933 var hon en av stiftarna av Svenska sångpedagogförbundet och var dess vice ordförande fram till 1937. Bland hennes elever märks bl a hovsångerskan Marianne Mörner (invald 1923).
Hugo Alfvén skrev om Clary Morales i sina memoarer: ”… den unga göteborgssångerskan fru Clary Morales. Jag hade blivit alldeles betagen i hennes sinnligt mjuka, varma och sköna stämma och hennes ovanligt besjälade föredrag.”

Clary Morales valdes in i Kungliga Musikaliska Akademien 1919. /BW