Ebba de Geer

Geolog. Invald 1930.

Ebba de Geer (1882–1969) avlade högre lärarinneexamen 1902 vid Anna Sandströms seminarium. De första åren efter examen var hon lärare i Örebro och åren 1904–1907 vid Whitlockska samskolan i Stockholm. Parallellt med detta studerade hon vid Stockholms högskola 1906–1908. Hon blev sedan sekreterare och vetenskaplig medarbetare åt sin man, geologen Gerard de Geer. Hon deltog i hans geokronologiska arbeten och resor i Sverige, Östersjöländerna, England, Schweiz och Nordamerika 1908–1929 samt i exkursionen till Spetsbergen 1910.

Bland Ebba de Geers många vetenskapliga arbeten märks hennes försök att med hjälp av bio- och geokronologiska verk datera den märkliga försvarsanläggningen Bulverket i Tingstäde träsk på Gotland. Från 1943 var hon ledare för Stockholms högskolas geokronologiska institut. Hon har publicerat en lång rad vetenskapliga och populärvetenskapliga verk. Efter sin mans död 1943 fortsatte hon också att bearbeta och publicera hans vetenskapliga verk till långt in på 1950-talet. (BW)