Ebon Andersson

Fil.lic., bibliotekarie, politiker. Invald 1933.

Ebon Andersson (1896–1969) började sitt yrkesliv inom tryckeri och bokbinderi. Via studier vid folkhögskola kom hon till universitetet och avslutade sina studier med en fil.lic. i nationalekonomi 1931. Hon utsågs sedan till bibliotekarie vid Socialvetenskapliga biblioteket i Stockholm. Som högerpolitiker satt hon i stadsfullmäktige i Stockholm 1935–1938 och var riksdagsledamot 1936–1966. Under tvåkammarriksdagen blev hon den första kvinnliga ålderspresidenten i första kammaren. Under två decennier, 1938–1958, var hon ordförande i Högerns kvinnoförbund. Andra kammarens vice talman Leif Cassel karakteriserade henne så här: ”Ebon var en kraftfull, nästan barsk, men ytterst renhjärtad person, som med synnerlig oräddhet gick upp i de hårdaste debatter.” /BW

se även https://skbl.se/sv/artikel/EbonAndersson