Eva Andén

Jur.kand., advokat. Invald 1915.

Eva Andén (1886–1970) föddes i Uppsala och visade tidigt studiehunger och engagemang, inte minst i kvinnofrågor. Efter studentexamen 1906 började hon läsa juridik i Uppsala. Hennes strävan att förbättra barns och kvinnors rättsliga ställning lär ha lett henne in på juristbanan, men vägen till advokatyrket var svår och törnbeströdd. Det fanns många hinder att kämpa mot som yrkeskvinna, som diskriminerande lagar och människor med negativ inställning till kvinnor. Stor hjälp fick hon av sin förebild och läromästare på universitetet, Elsa Eschelsson (invald 1886), docent i civilrätt och den första kvinnan som disputerat i juridik. Efter juristexamen 1912 reste Eva Andén åren 1912–1913 runt och ledde kurser i lagkunskap för landsbygdens kvinnor, anordnade av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). Hon föreläste över hela landet om äktenskaps-, barnavårds- och fattigvårdslagarna.

Normalt fick inte kvinnor sitta ting vid den här tiden, men Eva Andén lyckades ordna så att hon fick tjänstgöra hos häradshövdingen i Falun, ungefär som en tingsnotarie. Däremot fick hon inte skriva under några domstolshandlingar. Med fina betyg från Falu tingsrätt kunde hon sedan praktisera på advokatbyrå i Stockholm. När Eva Andén uppträdde som ombud i ett mål vid Stockholms rådhusrätt frågade rättens ordförande: ”Är det en liten fru eller är det en liten fröken?” Hon var ogift och således en ”fröken”. Hade hon varit fru hade hon varit tvungen att ha mannens medgivande för att kunna uppträda inför rätten. Först en bit in på 1920-talet jämställdes manliga och kvinnliga ämbetsmän sedan vissa grundlagsändringar trätt i kraft.

Redan 1915, 29 år gammal, tog Eva Andén det djärva steget att starta egen juridisk verksamhet i och med att hon tog över Kvinnliga Juristbyrån i Stockholm, vilken hade grundats av en mycket duktig icke-jurist, Anna Pettersson. När Eva Andén var 32 år gammal sökte hon inträde i Advokatsamfundet. I samfundets protokoll från den 14 mars 1918 antecknades att ”Fröken Eva Andén var den första kvinnan som vunnit inträde i Sveriges Advokatsamfund, varom meddelande till pressen skulle ske”. Även om Advokatsamfundets stadgar inte lade några hinder i vägen för kvinnliga sökande var hennes inträde så pass uppseendeväckande och intressant att man ville få det allmänt känt. Genom att hon antagits som ledamot av Advokatsamfundet namnändrades firman till Eva Andéns Advokatbyrå. Året därpå blev hon kompanjon med Mathilda Staël von Holstein (invald 1908), som 1921 blev Sveriges andra kvinnliga advokat.

Eva Andén drev sin advokatverksamhet med stor framgång. Hennes specialitet var familjerätt. Hon biträdde huvudsakligen klienter i samband med skilsmässor, arv, underhållsbidrag, vårdnadsfrågor och bodelningar vid skilsmässor. Hon var på sin tid mycket känd med många berömda klienter som Selma Lagerlöf, Barbro Alving och Astrid Lindgren och hon umgicks med dåtidens kvinnliga pionjärer som Alexandra Kollontaj, Karolina Widerström (invald 1886) och Ellen Fries (1885).

Eva Andén ingick även i en kommitté som fick utgöra Advokatsamfundets remissinstans när det gällde familjerättslig lagstiftning och på detta sätt kom hon tidvis att få stort inflytande. Hon gifte sig aldrig men hade under perioder gemensamt hushåll med en av sina kvinnliga medarbetare, Lisa Ekedahl.  En annan medarbetare, Elin Lauritzen (invald 1954), har berättat hur långt från kvinnlig flärd och mode Eva Andén stod: Hennes kamrer, fröken Skatt, hade allvarligt förmanat henne att hon måste ta betalt för sina konsultationer, och Eva Andén hade lovat. Så fick hon en ung elegant kvinna, som konsulterade henne. Modet var kortkort. Kvinnan hade åtsittande svart modellklänning, en flott liten hatt, urringade högklackade sandaletter och en kokett pälsjacka. Konsultationen blev lång och när klienten kom ut var fröken Skatt förväntansfull, men klienten svepte ut genom dörren utan en tanke på betalning. Eva Andéns kommentar var: – Såg du inte så fattig den stackars människan såg ut – hon hade ju knappast kläder på kroppen.

Eva Andén bedrev sin advokatverksamhet ända fram till 1970 då hon avled 84 år gammal. Hennes betydelsefulla verksamhet och beundransvärda kamp har banat väg för dagens kvinnliga advokater.

Sanna Arndt

 

Artikeln har tidigare var publicerad i tidningen Advokaten 2004 och återges här, med smärre faktatillägg, med vänligt tillstånd av Sanna Arndt.

Se även https://skbl.se/sv/artikel/EvaAnden