Ezaline Boheman

Socialt verksam. Invald 1915.

Ezaline Boheman (1863–1939) var åren 1909–1916 sekreterare i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) och också en flitig resetalare. I styrelsen för kvinnornas andelsförening Svenska Hem var hon 1905–1912 först vice ordförande och sedan ordförande.
Åren 1911–1928 var Ezaline Boheman redaktör för Svenska Turistföreningens årsskrift. På hennes initiativ fick årsskriften temakaraktär och från 1915 genomförde hon att varje årsskrift utförligt behandlade ett bestämt landskap. I detta arbete hade hon en enastående förmåga att engagera författare av yppersta kvalitet. Efter pensioneringen tog hon hand om Turistföreningens fotoarkiv och fortsatte med det arbetet på frivillig basis i många år. Hon verkade även som översättare från engelska och franska. Efter Svenska Hem-tiden satt hon också kvar i Konsum Stockholms förvaltningsråd i många år.

Ezaline Boheman tilldelades Illis Qurorum. /BW

Litt: Monika Björk-Eva Kaijser, Svenska hem – en passionerad affär (2005)

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se