Gertrud Almqvist-Brogren

Författarinna. Invald 1903.

Gertrud Almqvist-Brogren (1875–1954) blev tidigt medarbetare i olika tidningar och tidskrifter och gjorde sig snart ett namn under signaturer som ”Madame Sans Gêne”, ”Madame Mère” m fl. Hon skrev främst om franska förhållanden. 1910–1913 var hon litteraturkritiker i tidningen Idun. Som skönlitterär författare slog hon igenom med Boken om Erland Höök (1911), en roman från Smålands fattigbygder. Den följdes av Det törstande folket (1919) och Den sällsamma resan (1924). /BW