Gunnel Beckman

Författare. Invald 1966.

Se Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/GunnelBeckman