Hilda Casselli

Skolföreståndarinna. Invald 1885.

Hilda Casselli (1836–1903) var född på Gammelbo bruk i Västmanland, fick sin första undervisning i hemmet och gick sedan ett par år i den nyöppnade Klosterskolan i Uppsala, som grundats 1855 av Jane Miller Thengberg. Därefter for Hilda Casselli till England för att förbättra sin engelska, det språk som sedan skulle bli hennes främsta undervisningsämne. När hon kommit tillbaka till Uppsala återvände hon till sin gamla skola och undervisade där under några år. När Jane Miller Thengberg 1864 blev föreståndarinna för Högre Lärarinneseminariet i Stockholm följde Hilda Casselli med, blev lärare i seminariets övningsskola Normalskolan för flickor och 1868 dess föreståndarinna. Hilda Cassellis pedagogiska erfarenheter togs till vara då hon blev en av de första kvinnorna som satt i en statlig kommitté. Tillsammans med Sophie Adlersparre (invald 1885) valdes hon 1885 in i den samma år upprättade Flickskoleundervisningskommittén, där hon kom att göra viktiga insatser.

I samband med sin 60-årsdag 1896 tilldelades hon Illis Quorum. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. www.skbl.se