Karin Ringenson

Fil.dr, lektor. Invald 1924. Sällskapets ordf. 1944–1949.

Karin Ringenson (1886-1971) tog studenten i Härnösand 1907 och studerade därefter språk i Uppsala. 1922 doktorerade hon på en avhandling i franska och undervisade sedan några år vid Nya Elementar i Stockholm. 1926 blev hon lektor i engelska och franska vid läroverket i Karlstad men återkom till Stockholm 1937 då hon fick en lektorstjänst i Norra Real. Franska var och förblev hennes huvudämne och hon betraktade Frankrike som sitt andra hemland. Hennes släkt härstammade dock från Dalarna och efter sin pensionering bosatte hon sig i Leksand där hon sedan bodde fram till sin död. Karins Ringensons lärargärning beskrivs i minnesskriften Karlstads gymnasium 1675-1975 (1975):  ”Hon var en av de färgstarka, högt lärda läroverkslektorer, som kännetecknade och var en prydnad för en gången tids läroverk.”

Karin Ringenson tilldelades Illis Quorum 1946. /BW