Nämnden 2014

Vid årsmötet den 28/4 2014 i Sv Filminstitutets hörsal avgick Dilsa Demirbag-Sten, Else Marie Friis, Ulla Carin Giertz, Agneta Ginsburg, Elisabeth Grate, Marie Ledin (död april 2014), Britt-Inger Persson och EwaMaria Roos. Ordförande Lena Holger hade avböjt omval och avgick även hon ur nämnden.
Marianne Treschow, Marie Hafström och Camilla Lundberg omvaldes alla för en andra period om två år. Marianne Treschow valdes till ny ordförande för Sällskapet Nya Idun. Efter nyval av följande nio ledamöter, Ingar Beckman Hirschfeldt, Maria Benktzon, Astrid Gräslund, Elisabeth Hatz, Inga Lundblad, Mari Pårup, Antoinette Ramsey Herthelius, Suzanne Unge Sörling och Elisabeth Westberg, fick nämnden följande sammansättning:

Carola Almqvist, sekreterare (litteratur och teater)
Astrid Assefa (litteratur och teater)
Ingar Beckman Hirschfeldt, nämndsekreterare (samhälle)
Maria Benktzon, klubbmästare (konst och arkitektur)
Astrid Gräslund (vetenskap)
Marie Hafström, vice sekreterare (samhälle)
Elisabeth Hatz (konst och arkitektur)
Jelena Jangfeldt (musik)
IngMari Landin (musik)
Camilla Lundberg (musik)
Inga Lundblad (vetenskap)
Anja Liedtke (litteratur och teater)
Lotty Nordling, skattmästare (samhälle)
Erna Petterson, klubbmästare (vetenskap)
Marie Pårup (konst och arkitektur)
Antoinette Ramsey Herthelius (litteratur och teater)
Anna Strååt, vice ordförande och webb-master (musik)
Marianne Treschow, ordförande (vetenskap)
Suzanne Unge Sörling, klubbmästare (konst och arkitektur)
Elisabeth Westberg, klubbmästare (samhälle)

Britt Dahlström har fortsatt fungerat som Sällskapets arkivarie.