Nämnden 2015

Vid årsmötet den 15/4 2015 i Medelhavsmuséet avgick IngMari Landin och Erna Pettersson. Efter nyval av Lena Nordlund och Ingrid Tobiasson samt omval av övriga fick nämnden följande sammansättning:

Carola Almqvist, sekreterare, (litteratur och teater)
Astrid Assefa, (litteratur och teater)
Ingar Beckman Hirschfeldt, nämndsekreterare, (samhälle)
Maria Benktzon, klubbmästare, (konst och arkitektur)
Astrid Gräslund, (vetenskap)
Marie Hafström, vice sekreterare, (samhälle)
Elisabeth Hatz, (konst och arkitektur)
Jelena Jangfeldt, (musik)
Camilla Lundberg, (musik)
Inga Lundblad, (vetenskap)
Anja Liedtke, (litteratur och teater)
Lotty Nordling, skattmästare, (samhälle)
Lena Nordlund,  (vetenskap)
Marie Pårup, (konst och arkitektur)
Antoinette Ramsey Herthelius, klubbmästare (litteratur och teater)
Anna Strååt, vice ordförande och webb-master, (musik)
Ingrid Tobiasson, (musik)
Marianne Treschow, ordförande, (vetenskap)
Suzanne Unge Sörling, klubbmästare (konst och arkitektur)
Elisabeth Westberg, klubbmästare (samhälle)

Britt Dahlström har fortsatt fungerat som Sällskapets arkivarie.