Nämnden 2017

Vid årsmötet den 25/4 2017 i Kristinehovs Malmgård avgick sex ledamöter ur nämnden:
Carola Almqvist, Astrid Assefa, Jelena Jangfeldt-Jakubovitj, Anja Liedtke, Lena Nordlund. Ordförande Marianne Treschow avled.
Omval av Ingrid Tobiasson och Anna Strååt. Anna Strååt till en fjärde period på grund av sitt särskilda uppdrag som webmaster.

Efter nyval av Margareta Bengtsson, Iwa Boman, Hillevi Ganetz, Katrin Gramenius, Tess Paulsen och Ingrid Svensson samt omval av övriga fick nämnden följande sammansättning:

Lotty Nordling  ordförande, skattmästare (samhälle)
Marie Hafström  vice ordförande (samhälle)
Ingar Beckman  Hirschfeldt sekreterare, redaktör för Programbladet (litteratur och teater)
Joanna Rose  bitr. redaktör för Programbladet (vetenskap)
Ingrid Svensson  bitr. sekreterare (litteratur och teater)

Maria Benktzon  klubbmästare (konst och arkitektur)
Marie Pårup  klubbmästare (konst och arkitektur)
Antoinette Ramsey-Herthelius  klubbmästare (litteratur och teater)
Suzanne Unge Sörling  klubbmästare (konst och arkitektur)
Elisabeth Westberg  bitr. skattmästare: samkvämskontot (samhälle)
Anna Strååt  webmaster (musik)

Margareta Bengtson (musik)
Iwa Boman (litteratur och teater)
Elise Einarsdotter (musik)
Hillevi Ganetz (vetenskap)
Katrin Gramenius (samhälle)
Elisabeth Hatz (konst och arkitektur)
Inga Lundblad (vetenskap)
Tess Paulsson (litteratur och teater)
Ingrid Tobiasson (musik)

Revisorer:  Kajsa Lindståhl och Margaretha Herthelius omvaldes.
Till revisorssuppleanter omvaldes Désirée Edmar och Ebba Florin-Robertsson.

Valkommittén:  EwaMaria Roos (omval), Carola Almqvist (sammankallande)  och  Lena Nordlund.

Britt Dahlström fortsätter att fungera som Sällskapets arkivarie med
Carola Almqvist som vice