Nanna Bendixson

Konstnär, litteraturkritiker. Invald 1890.

Se Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/NannaBendixson