Nanna Bendixson

Tecknarinna. Invald 1890.

Nanna Bendixson (1860–1923) studerade på 1880-talet vid Konstakademien och gjorde sedan studieresor till Italien. Hon gifte sig ung och det var huvudsakligen före äktenskapet hon ägnade sig åt sin konst. Hon målade mest små landskapsbilder från Stockholms skärgård, Uppsala och Norrland i pastell, olja och akvarell men också barnbilder och porträtt. Hon utgav en bilderbok för barn, Skogstomten (1886), med text av henne själv. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se