Thyra Grafström

Textilkonstnärinna. Invald 1915.

Thyra Grafström (1864 – 1925) gick åren 1881-1882 på Tekniska skolan (Konstfack). Tillsammans med sin syster, glaskonstnären Cecilia Bachér (invald 1890, se denna), fick hon också undervisning av sin far, konstnären Johan Boklund. 1882 började hon på Handarbetets Vänner, där hon sedan blev en ledande kraft.

Genom sin verksamhet fick Thyra Grafström åren kring sekelskiftet 1900 starkt inflytande  över svensk textilkonst, särskilt broderi. Hennes mönsterskapande kännetecknas ofta av blommotiv i ljusa färger. Åren 1897 – 1902 hade hon egen textilateljé, som efter några år knöts till NK. Där verkade hon som formgivare och avdelningschef fram till 1922 då hon åter öppnade eget företag. AB Tyra Grafströms textilaffär var en blomstrande rörelse, hade sex fast anställda och därutöver ett 150-tal brodöser och väverskor knutna till företaget. Här skapades allt från mattor och möbeltyger till kyrkliga skrudar och gobelänger till offentliga byggnader. Hennes inflytande som designer visas också av att hon ingick som ledamot i styrelsen för Stockholmsutställningen 1897 där hon också var jurymedlem. Hon tilldelades Litteris et Artibus 1907.

Thyra Grafström var sedan 1894 gift med operasångaren Jean Grafström. /BW

Litteratur:

Anita Du Rietz, Kvinnors entreprenörskap under 400 år (2013)

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se