Vägen tillbaka till en skola med kunskapsresultat och jämlikhet i världsklass

I år kunde vi återigen ha ett fysiskt årsmöte – förra året genomfördes det ju digitalt.
Efter att ordförande Lotty Nordling hälsat alla 54 välkomna avlöpte årsmötet snabbt och effektivt med Lena Holger som mötesordförande. Elise Einarsdotter och Fanny Sachs avgick ur nämnden och tillkom gjorde Maria Jansén och Anita Soldh-Forsström. På vår hemsida (Medlemssidor/Årsmöten) kan du läsa alla fakta inkl årsmötesprotokollet. (Lösenordet dit är som vanligt idunes2014 som finns att läsa i alla Programblad.)

Efter årsmötet var det dags för Anna Ekström att äntligen, efter flera framskjutningar i skedet av pandemin, få berätta för oss om sin syn på skolan och utvecklingen däri. Anna, som vi ju känner som utbildningsminister, är jurist och ämbetsman med ett imponerande CV, hon har bl.a. varit ordförande i SACO och generaldirektör för Skolverket.

Anna brinner för att höja den svenska skolan. Från att vi var bland de bästa i världen skedde 1995-2015 en dramatisk försämring av kunskapsnivån hos unga i Sverige – särskilt i svenska, matte och naturkunskap. Däremot är våra unga de allra främsta på värderingsfrågor och mänskliga rättigheter, likaså på engelska! Det enligt statistiken som framkommit av många kunskapsmätningar av olika slag: TIMMS, Pearls, OECD, PISA.
Anna strävar nu efter att:
Läraren ska återfå sin självklara ledarroll i klassrummet och få fortbildning och kompetensutveckling, som i andra länder. Även röstcoaching borde ingå.
Lärarutblildningen borde ske först med en fil kand, eller fil mag, som sen kunde följas upp med en kurs i Pedagogik. Även en ettårig lärarutbildning för vuxna mitt i livet borde finnas. 
Förr hade läraryrket mycket hög status och det krävdes 4,9 i betyg för att få söka in till utbildningen – jmf kravet då för juristutbildningen, där det krävdes 3,2! Idag är det omvända roller:  läraryrket har fått en så låg status, vilket syns förutom på resultaten, även på lönen och folks uppskattning.
Vi ska satsa på och stärka lärarna och se till att de känner arbetsglädje och trygghet! De ska inte behöva vara osäkra på om de får ingripa osv.
Anna tycker att de inom socialdemokraterna – och även inom andra partier – borde ha dåligt samvete för att de under så lång tid har värderat kunskap och bildning så lågt och inte betonat lärarens självklara ledarroll i klassrummet. Hon efterlyser större självkritik! Att lärare ska vara handledare och coacher åt eleverna är vansinne!  Det är inte i linje med dagens läroplan. Det härstammade från 1980 – och – 90-talen, då tidsandan var sådan. Och det kan ligga något i det: man kan inte enbart bli skedmatad med fakta – men det fria valet måste ske under lärarens handledning!

Friskolor 
är väldigt bra MEN det ska inte vara möjligt att ta ut vinst. Det är en starkt bidragande orsak till de ökande bristerna och klyftorna i den svenska skolan. Vi är det enda landet i världen som låter friskolor styras helt av marknadskrafter!!
Jämfört med den kommunala skolan, som enligt lagen är ålagd att ta emot varje barn som söker (oavsett om klasser inte blir fullt besatta – vilket blir väldigt dyrt!) kan friskolor efter behov ta emot exakt önskat antal så att de får fulla klasser – och starta nya klasser när de fått tillräckligt med anmälningar. Där borde lagen ändras så att det blir jämlikt, anser Anna. Likaså att de kommunala bidragen borde vara 80% skolpeng till friskolor och 100% skolpeng till kommunala skolor.
Förskolan har mycket hög kvalitet i Sverige och vi har skolplikt från 6 år.
Hemmasittarna: man håller på att samla in underlag för statistik över denna grupp. Dessutom borde många av dem återigen få gå i specialgrupper

Anna avslutar sitt mycket intressanta föredrag med frågan: Vem tänker vi alla på, som har det självklara ledarskapet? Fröken i skolan!

En mycket fräsch och god vårbuffé väntade sen.

Med på ett samkväm för första gången, som nu fick presentera sig var, fr vänster:
Lisa Öberg historiker och lärare, ansvarig för lärarutbildningen på Södertörns högskola, samt varit med och skrivit en biografi om idunesen Carolina Widerström
Lena Landstedt Hallin specialist på internmedicin, föreläser om diabetes och insulin. Släktforskar också.
Anna Richert är matexpert på Världsnaturfonden och skeppare – den första kvinnliga skepparen!
Anna Carlson Nordqvist är skådespelare och sitter i olika styrelser.

Vid pennan Anna Strååt