Olga Fåhræus

Skådespelerska. Invald 1885.

Olga Fåhræus (1857–1950) var under sin tid som skådespelerska känd under namnet Olga Björkegren. Efter elevtiden 1873–1875 vid Kungliga Teatrarna undervisades Olga Björkegren privat av Signe Hebbe (invald 1892) för vilken hon sedan studerade in nästan alla sina roller. Efter fyra år vid Nya teatern engagerades hon vid Dramaten och var premiäraktris 1880–1887. Under 1870- och 1880-talen gjorde Olga Björkegren en strålande scenkarriär. Hon var en stor tragedienne och hennes tolkning av Sofokles Antigone ansågs förebildlig. Lady Macbeth och drottningen i Hamlet tillhörde också hennes stora roller. Hon fick beröm för sitt ”klassiska” utseende, sin klangsköna röst och sitt fullständiga behärskande av tekniken. 1887 gifte sig Olga Björkegren med konstsamlaren och skriftställaren Klas Fåhræus och slutade helt att uppträda. Hon undervisade en del privat och var periodvis lärare i tal- och scenframställning vid Dramatens elevskola men var egentligen inte särskilt road av att undervisa. Åren 1909–1911 uppförde paret Fåhræus Villa Högberga på Lidingö som kombinerad bostad och konstgalleri. Där kom hon att, vid sidan av att ta hand om fyra barn, fungera som värdinna i det stora huset, som blev en samlingsplats för tidens kulturelit.
På Hanna Paulis finstämda grupporträtt Vännerna, där Ellen Key i skenet av en fotogenlampa läser högt för sina närmaste vänner (målad 1900–1907), sitter Olga Fåhræus som den andra från vänster. /BW