Hertha Olivet

Konstnär. Invald 1955.

Hertha Olivet (1904–1987), Nyckelviksskolans grundare, var en nyskapande pedagog och skicklig konstnär. Hon var född i Tyskland där hon också fick sin utbildning. Sexton år gammal började hon på en konsthantverksskola i Kassel. Av ekonomiska skäl var hon tvungen att utbilda sig till något hon kunde försörja sig på. Hon blev lärare i textil slöjd men kom mest att undervisa i teckning. Senare läste hon konsthistoria i Berlin och gick i målarskola.
Till Sverige kom Hertha Olivet första gången 1936 för att studera hur den svenska hemslöjden organiserats genom Föreningen för Svensk Hemslöjd. 1938 återkom hon till Sverige, denna gång för en tjänst som teckningslärare vid Fornby folkhögskola. 1947 blev hon svensk medborgare och bosatte sig på Lidingö där hon så småningom blev teckningslärarkonsulent. Nu följde också en intensiv utställningsverksamhet vid sidan av undervisning. Hertha Olivet var därtill en god skribent och deltog flitigt i den svenska konstdebatten.
Det var i samband med att hon undervisade på en sommarkurs på Viggbyholmsskolan som hon kom i kontakt med Carl Malmsten och hans pedagogiska visioner. Han ville skapa en konstnärlig skola där eleverna skulle få stort utrymme för gestaltande arbete och utveckla sina händers förmåga, ett synsätt som stämde väl med Hertha Olivets pedagogik. Skolan var tänkt att ligga på gården Nyckelviken i Nacka. Carl Malmsten insåg tidigt Hertha Olivets stora kunnande och nydanande idéer och de samarbetade några år kring Nyckelviksprojektet. Så småningom knakade emellertid samarbetet i fogarna och det blev Hertha Olivet som 1955 kom att grunda Nyckelviksskolan – men på Lidingö. Skolan var till att börja med inrymd i Hertha Olivets källare men fick snart egna lokaler. 1959 flyttade man in i huset Friggavägen 5 och skolan har sedan dess växt och förvärvat ytterligare fastigheter i området. Hertha Olivets tid som skolans ledare varade bara i fem år. På grund av ohälsa var hon tvungen att lämna sitt livsverk 1960. /BW

Litt: Lena Holger (red), Hertha Olivet; en nyckelperson (2005)