Julia von Sneidern

Prakt.läkare. Invald 1908.

Julia von Sneidern (1874–1945) var i sitt första äktenskap gift med professor Olof Kinberg och det var som Julia Kinberg hon blev känd i Stockholm. Hon studerade medicin i Uppsala och blev med.lic. 1907. Åren 1904–1905 var hon amanuens vid Uppsala universitets medicinska och pediatriska poliklinik. Därefter blev hon praktiserande läkare i Stockholm och från 1912 skolläkare i Brännkyrka skolor och därmed den första kvinnliga skolläkaren i Sverige. Särskilt intresserade hon sig för barnpsykologi och barnneuroser, två dittills dåligt uppmärksammade områden. Tidvis var hon även förordnad som läkare vid Stockholms stads sinnessjukhus Långbro.
Julia von Sneidern var under sin studenttid i Uppsala aktiv i Uppsala kvinnliga studentförening där hon var ordförande 1905. I Stockholm umgicks hon i radikala kretsar med bl a Andrea Andreen (invald 1919, se denna), Ada Nilsson (invald1902, se denna), Frida Stéenhoff (invald 1917), Marika Stiernstedt (invald 1899), Anna Whitlock (invald 1885, se denna) och Elin Wägner (invald 1910). I mars 1914 tog hon tillsammans med Ada Nilsson initiativ till bildandet av Frisinnade kvinnor där hon blev sekreterare. Huvudmålen var två: fredens organisering och kvinnors fulla medborgarrätt. Hon medverkade också i redaktionen för tidningen Tidevarvet och var även vice ordförande i Svenska fattigvårdsförbundets barnavårdsbyrå i Brännkyrka 1912–1913 och vice ordförande i föreningen Brännkyrka Mjölkdroppe 1914.
Vid sidan av sin verksamhet som skolläkare var hon även sexualupplysare. I boken Handledning i sexuell undervisning och uppfostran från 1909 hävdade Julia von Sneidern tillsammans med läkaren Alma Sundquist (invald 1907, se denna) att den sexuella hygienen endast är en underavdelning till den allmänna hygienen. De varnar också för alkoholen, som de anser ökar risken för spridningen av könssjukdomar. Boken väckte stor uppståndelse och föranledde en stormig debatt i pressen.

Julia von Sneidern ansåg att prostitutionen tillhörde sexuallivets onormala former och var en bestialisk driftstillfredsställelse ovärdig män. Hon undertecknade 1910 tillsammans med bl a Ada Nilsson och Karolina Widerström en protestskrivelse mot den planerade lagen om förbud mot preventivmedel. Hon var också starkt kritisk till ny vanartslag, som hon menade missgynnade kvinnorna. I sitt andra äktenskap var Julia von Sneidern gift med landshövdingen i Älvsborgs län Axel von Sneidern och från 1922 var hon verksam i Vänersborg. Åren 1922–1944 var hon ledamot av styrelsen för Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor, Vänersborg, och 1937–1941 ordförande i Mödrahjälpsnämnden i Älvsborgs läns landsting.

Julia von Sneidern tilldelades Illis Quorum 1934. /BW