Alice Lyttkens

Författare. Invald 1940.

Se Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/AliceLyttkens