Alice Nordin

Skulptör. Invald 1902.

Se Svenskt Kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/AliceNordin