Alma Arnell

Målarinna. Invald 1904.

Alma Arnell (1857–1934) studerade för Gustaf Cederström och Anders Zorn och vidare i Paris och Rom. Åren omkring 1907 delade hon ateljé med Hilma af Klint. Hennes produktion omfattar landskap och interiörer och även porträtt. Hon var aktiv i flera konstnärsföreningar och ställde bl.a. ut på utställningen Kvinnliga konstnärer på Konstnärshuset i Stockholm 1911. Hon finns representerad bl.a. på Nationalmuseum. (BW)