Alma Sundquist

Prakt. läkare. Invald 1907.

Alma Sundquist (1872–1940) var Sveriges första kvinnliga venereolog och en av de första kvinnliga skolläkarna. Trots en lång livsgärning som läkare, sexualupplysare och kvinnokämpe är hon inte lika känd som sina kollegor Ada Nilsson (invald 1902, se denna) och Karolina Widerström (invald 1886), mycket beroende på att hon alltid höll låg profil och gärna undvek uppmärksamhet.

Alma Sundquist var född i Torp i Medelpad. Efter faderns död flyttade hon med sin mor och en syster till Sundsvall där hon började i flickläroverket. I den stora stadsbranden 1888 förlorade familjen sitt hem och de flyttade närmast utblottade till Stockholm. Alma Sundquist tog studenten i Wallinska skolan 1891 och började samma år medicinstudier i Uppsala. Här blev hon studiekamrat och god vän med Ada Nilsson, en vänskap som varade livet ut. Hon deltog aktivt i Uppsala kvinnliga studentförening där Lydia Wahlström (invald 1901) var den drivande kraften och hon fick under Uppsalaåren många viktiga kontakter. Efter medikofilen fortsatte hon och Ada Nilsson sedan studierna vid Karolinska Institutet.

Alma Sunquist blev med.lic. år 1900 och var därefter under alla år verksam i Stockholm. Hon specialiserade sig först i gynekologi och därefter i venereologi och dermatologi. På kvinnoavdelningen på Stockholms stads poliklinik för könssjukdomar mötte hon många prostituerade och andra utsatta kvinnor. Hennes starka sociala engagemang väcktes när hon såg den miljö som dessa kvinnor levde i med fattigdom, sociala problem och ohygieniska bostäder.

Under resten av sitt liv ägnade sig Alma Sundquist sedan med stort patos åt sexualupplysning och kvinnofridsfrågor. I Stockholm undervisade hon i hygien i flickskolor och på seminarier. På helgerna reste hon runt i landet och höll föredrag. Tillsammans med Julia von Sneidern (invald 1908, se denna) skrev hon boken Handledning i sexuell undervisning och uppfostran som väckte stor uppståndelse genom att upplysa om preventivmedel. Debatten som följde ledde 1910 till preventivmedelslagen som förbjöd information och försäljning av preventivmedel. Alma Sundquist var mycket kritisk till lagen men den avskaffades först 1938. Utöver sitt sociala engagemang hade hon också från 1901 till 1939 privatmottagning i Stockholm.

Åren kring sekelskiftet 1900 kämpade Alma Sundquist tillsammans med Ada Nilsson för kvinnliga läkares rätt till högre tjänster. Hon var också aktiv i rörelsen som verkade för kvinnlig rösträtt. Även internationellt gjorde hon stora insatser. Åren 1930–1932 reste hon tillsammans med den amerikanske juristen Bascom Johnson och den polske diplomaten Karol Pindor på uppdrag av Nationernas förbund runt i Indokina, Japan, Kina, Indien, Persien, Syrien och Palestina för att samla information om slavhandeln med kvinnor och barn i Orienten. Materialet samlades i en omfattande rapport som publicerades 1932. /BW

Se vidare Svenskt kvinnobiografiskt lexikon på nätet, ww.skbl.se.