Andrea Andreen

Läkare. Invald 1919.

Se Svenskt Kvinnohistoriskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/AndreaAndreen