Anna Bugge Wicksell

Jur.kand., socialt verksam. Invald 1917.

Anna Bugge Wicksell (1862–1928) var född i Norge och var en av pionjärerna i den norska kvinnorörelsen. Som en av landets första kvinnliga studenter  avlade hon 1886 fil. kand. i Kristiania (Oslo). Redan under studietiden engagerade hon sig i kvinnofrågor och var 1884 med och grundade Norsk Kvinnesaksforening. 1888 blev hon dess ordförande och reste runt i Norge och agiterade för kvinnlig rösträtt.

Men redan året därpå flyttade Anna Bugge Wicksell till Paris. Anledningen till det var att hon lärt känna och förälskat sig i den stridbare svenske nationalekonomen Knut Wicksell. Som det radikala par de var gifte de sig inte och blev därmed vårt första kända sambopar. I en tidningsannons 1889 tillkännagav de att de var ”förenade”, något som väckte väldig anstöt vid den här tiden. Många tog avstånd från dem, bland dem var Annas egen familj. Det tog sju år innan hon träffade sin familj igen.

När Anna 1890 väntade barn flyttade paret till Sverige. Anna blev  lokalpolitiskt aktiv, först i Lund och sedan i Stocksund. Hon fortsatte också sitt feministiska arbete och var med och startade Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) 1902. Men hennes djupaste engagemang gällde fredsrörelsen. Hon var med och startade Sveriges kvinnliga fredsförening  1898 och Svenska Fredsförbundet 1911. Det året hann hon också äntligen ta sin sedan länge planerade juristexamen.

När kvinnlig rösträtt blivit genomförd riktade Anna blickarna mot fredsarbetet ute i världen och engagerade sig i FN:s föregångare Nationernas Förbund (NF). Redan 1920 ingick hon som första och enda kvinna i Sveriges delegation vid NF och var en av tre kvinnor bland 300 män  som var med när organisationen bildades. Hon blev också den enda kvinnan i NF:s mandatkommission och fick en framskjuten plats inom NF. Lydia Wahlström (invald 1901) har kallat Anna Bugge Wicksell den först  svenska kvinnan i världspolitiken. /BW

Litt:

Liv Wicksell Nordqvist, Anna Bugge Wicksell, en kvinna före sin tid (1985)

Christina Carlsson Wetterberg,  Jag saknar fruntimmer här, En biografi över Anna Bugge Wicksell (2020)

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se