Anna Lindhagen-Struwe

Lärarinna. Invald 1898.

Anna Lindhagen-Struwe (1858–1910) var dotter till professor D.G. Lindhagen och Olga von Struwe. För att inte blandas ihop med sin långt mer kända kusin, den i Stockholm socialt verksamma Anna Lindhagen, la hon till moderns flicknamn till familjenamnet. 1878 examinerades Anna Lindhagen-Struwe från Högre lärarinneseminariet och var under sina tidiga lärarår verksam först vid Åhlinska skolan och sedan vid Lyceum för flickor. 1890 började hon vid Statens normalskola för flickor där hon var huvudlärare i tyska och matematik. Därutöver undervisade hon i bokföring och kommunaljuridik, vilket hon också gjorde vid Högre lärarinneseminariet. Anna Lindhagen-Struwe var även läroboksförfattare. Hon var en erkänt skicklig pedagog. Hennes elever sa om henne att ”det finns väl inte en gås bland oss så dum, att inte hon kan lära henne matematik och tysk grammatik”. /BW