Annie Åkerhielm

Författare.Invald 1919.

Se Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/AnnieAkerhielm