Årsmöte + Stockholm – New York

Vintern höll fortfarande sitt grepp och ville inte lämna plats för våren. Många iduneser  –   ca 65 – hade samlats till årsmötesförhandlingar och ett bejublat samkväm efter årsmötet på Dansmuseet.

Sällskapets ordförande Lotty Nordling hälsade alla välkomna, öppnade årsmötet och efter godkännande av dagordningen valdes tidigare ordföranden Lena Holger till mötesordförande.
Efter föredragning av verksamhetsberättelsen, resultat-och balansräkning samt revisionsberättelse beviljades nämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Fem ledamöter avgick ur nämnden – Maria Benktzon, Marie Hafström, Joanna Rose, Suzanne Unge Sörling och Elisabeth Westberg – och till nya ledamöter i nämnden föreslogs och invaldes Carola Bratt, Birgitta Evengård, Anna Skarhed, Eva Stackelberg och Gunilla Upmark. Övriga ledamöter omvaldes.
Vår ordförande Lotty Nordling omvaldes för ytterligare ett år. Agneta Dreber valdes till ny revisor efter Margaretha Herthelius, övriga valdes om. Till ledamöter i valberedningen valdes Carola Almqvist (omval) samt Marie Hafström (nyval) och Suzanne Unge Sörling (nyval).
Årsmötet fastställde därefter budget och en oförändrad årsavgift.
Slutligen tog årsmötet ställning till nämndens förslag till ändring av stadgarna för Sällskapet Nya Idun, bl.a. bestämmelser om betalning av årsavgift för en nyinvald medlem och för den som anmält sitt återinträde samt formalia kring begäran om utträde.
De avgående ledamöterna i nämnden avtackades av ordföranden Lotty Nordling med vackra blomsterbuketter  och de lämnade alla med saknad samarbetet i nämnden. Avgående revisorn Margaretha Herthelius avtackades också, liksom Eva-Maria Roos i valberedningen.

Efter årsmötesförhandlingarna fick vi njuta av en fantastisk och bejublad musikalisk föreställning av  Elise Einarsdotter (piano) och Sara Jangfeldt (sång) på temat ”Stockholm – New York”. Sånger och texter ur bl.a. Lola Blau, Cabaret och Dorothy Parkers Enough Rope framfördes. Inte minst deras  glädje över att få spela och sjunga tillsammans gjorde denna föreställning till en helt oförglömlig kväll!

Vi förflyttade oss därefter till intilliggande Bistro Rolf de Maré för en välsmakande måltid. Det var en glad och livlig stämning vid borden och de iduneser som deltog för första gången, dvs från vänster bredvid vår ordförande: Eva Karpe, Marie Lundström och Helen Siegeland, kände sig förhoppningsvis varmt välkomnade i vårt sällskap där själva kärnan ju är samkvämen – ”enkla och innehållsrika” som det står i  ändamålsbestämmelsen i Sällskapets stadgar.

Vid pennan Marie Hafström