Astrid Berwald

Pianist. Invald 1908.

Astrid Berwalds (1886-1982) namn förknippas främst med Richard Anderssons musikskola i Stockholm. Där studerade hon piano 1895–1904 och 1906–1908 för Richard Andersson själv och där verkade hon från 1905 som pianopedagog. 1918 blev hon skolans överlärare. 1935–1964 var hon dess föreståndare. Som pedagog följde Astrid Berwald en äldre sträng och pedantiskt noggrann tysk tradition men överförde också till sina elever kunskaper som hon hade fått från sin farfar, tonsättaren Franz Berwald.
Astrid Berwald blev ledamot av Musikaliska Akademien 1935. Hon var vid den här tiden en av våra främsta pianister och mycket ansedd genom sina konserter runt om i landet. Hon var en förnämlig kammarmusiker och framträdde med Berwaldtrion, som hon grundade 1935. Trion, som förutom Astrid Berwald själv bestod av Lottie Andreason (invald 1928), violin, och Carin de Frumerie (invald 1936), cello, specialiserade sig på kammarmusik av Franz Berwald. Trion uppträdde vid konserter runt om i landet och i radio. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se