Bertha Hűbner

Direktris i Svenska Svensk Konstslöjdsutställning. Invald 1905. Sällskapets sekr. 1909–1910, ordf. 1910–1918.

Berta Hübner (1859–1924) bildade 1885 tillsamman med Selma Giöbel (invald 1885) firman Svensk Konstslöjdsutställning, i det samtida Stockholm mest känd som ”Giöbels”. De första tio åren låg affären i Palmeska huset (numera Handelsbanken) vid Kungsträdgårdsgatan. Här såldes ett brett sortiment av tidens konsthantverk, allt från mässingsarbeten och järnsmide till vävnader och broderier, allt tillverkat antingen i företagets egna ateljéer eller av olika konsthantverkare runt om i landet. Liksom Handarbetets Vänner var man något av pionjärer när det gällde att ställa ut och sälja svenskt konsthantverk.  De första åren var ekonomiskt bekymmersamma, men Berta Hübners ”stålfjädrade energi, kraftiga ansvarskänsla och personliga ekonomiska uppoffringar räddade situationen”. 1895 ombildades företaget till bolag och flyttade till Norrmalmstorg. Firman var framgångsrik och blev tidens ledande konsthantverksaffär. Man deltog i flera världsutställningar, bl.a. i Paris 1900 där Giöbels erhöll guldmedalj.

Berta Hübner kvarstod som direktris i 14 år. Vid sidan av detta arbete var hon tillsammans med bl.a. Sofia Gumælius (invald 1907) med och grundade Kvinnoklubben, en förening för arbetande medelklasskvinnor. I flera år var hon dess ordförande. Hon var även aktiv i Internationella kvinnoförbundets svenska avdelning och deltog i förarbetena till rösträttskongressen 1911. Hennes ordförandetid i Nya Idun beskrivs av Sigrid Leijonhufvud (invald 1889) i Nya Iduns 50-årshistorik:

”Berta Hübner, tidigt invald i nämnden, var en rikt utrustad natur, skönhetsälskare och kännare, ej blott inom det område som låg henne närmast, det textila. Hon ägde i hög grad det talade ordets makt, om än knappast den spontana ingivelsens vältalighet. Hennes formfulländade och ofta högstämda tal gåvo intryck av att vara omsorgsfullt förberedda. Hela hennes uppträdande hade något imponerande, något av pompa. Då en gång – det var 1913 – julfesten anordnades som en sextonhundratalsbankett, stiltroget genomförd i kostymer och med pager som buro in faten, företrädda av en förskärare, firade hon också en triumf, då hon presiderade vid bankettbordet som drottningen av Idunesien och hälsade de närvarande i ett med säker stilkänsla utformat spirituellt tal.”

Berta Hübner tilldelades Litteris et Artbus 1905.  /BW