Bertha Valerius

Målarinna, fotograf. Invald 1886.

Bertha Valerius (1824 – 1895) var förutom konstnär också verksam som fotograf och en av pionjärerna inom yrket. Med kollodiummetodens* införande i slutet av 1850-talet började fler kvinnor etablera sig som fotografer. Vid 1860-talets början blev fotografiyrket synnerligen populärt. Bara i Stockholm ökade antalet fotografer från 12 (1860) till 65 (1865). Några av de bästa fotograferna var kvinnor. Till dem hörde Bertha Valerius.

Bertha Valerius var rikt begåvad. En syster till henne var målarinnan och sånglärarinnan Adelaide Leuhusen (invald 1888). Systrarna var bland de första kvinnorna som 1849 fick tillträde till Konstakademien som privatister. Bertha Valerius fick resestipendium 1852 till Düsseldorf, Dresden och Paris. På Konstakademiens utställning 1853 och 1856 deltog hon med porträtt och figurmotiv.

Flera år senare fick hon möjlighet att bli följeslagerska till sångerskan Kristina Nilsson i Paris, där hon blev bekant med fotograferingskonsten liksom sätten att reproducera fotografier.

Samtidigt blev så kallade visitkortsfotografier populära. Karl XV bidrog själv genom att låta sig fotograferas i kröningsdräkt. Flera olika fotografer anlitades av hovet. År 1864 blev Bertha Valerius den första kvinna som utnämndes till kunglig porträttleverantör. Med säkerhet vet man att hon porträtterade änkedrottning Josefina, drottning Lovisa och hennes dotter Lovisa samt prinsessan Eugenie. I juni 1865 levererade hon till slottet 120 visitkortsporträtt av kungafamiljen. Prinsessan Eugenie formgav statyetter i parianporslin vid Gustavsbergs porslinsfabrik, och sedan Bertha Valerius avbildat dem kunde prinsessan skänka bort korten med text på baksidan till sina vänner.

Bertha Valerius öppnade som första kvinnliga fotograf en ateljé, till att börja med i sitt hem och därefter i separata lokaler. År 1863 annonserade hon tidningarna och ansågs då vara en av Stockholms främsta fotografer. År 1868 byggde hon en större ateljé i La Croix hotell vid Brunkebergs torg; i dessa lokaler hade hon flera anställda. Här gjordes collage, bland annat ett som var uppbyggt av 72 olika riksdagsledamöter. År 1872 stängde hon ateljén för att på heltid ägna sig åt måleri. Inkomsterna hade varit mycket goda under de aktiva åren och hon skänkte senare en stor del av sin förmögenhet till välgörande ändamål.

                                                                                                                           Anita Du Rietz

Texten har hämtats ur Anita Du Rietz bok Kvinnors entreprenörskap under 400 år (2013) och återges här med vänligt medgivande av författaren.

 

* Fotografisk teknik uppfunnen 1851 där kollodium (bomullskrut upplöst i alkohol) ingår.