Calla Anrick

Redaktör. Invald 1947.

Calla Anrick (1895–2000) redigerade under många år Svenskt turistväsen, språkrör för turistnäringen i Sverige. När Svenska Turistföreningen (STF) 1933 började ge ut sin medlemstidning utsågs Calla Anrick till dess redaktör. Tillsammans med sin man kartografen Carl-Julius Anrick, verksam inom STF även han, har hon givit ut flera skrifter bl a om vandringar kring Abisko. Hennes insatser som redaktör beskrivs i skriften STF 100 år (1986): ”Med sin fortlöpande krönika, fylld av underfundiga kommentarer till allt vad som händer inom STF:s verksamhetsfält och inom svenskt turistliv överhuvudtaget, kom Calla Anrick att under sin 25-åriga tid som redaktör ge en högst personlig prägel åt tidningens innehåll, en arbetsinsats som bäst kans sammanfattas som en journalistisk kulturgärning.”/BW