Carin Scholander

Skriftställarinna. Invald 1890.

Carin Scholander (1830–1912) var dotter till den kände arkitekten Axel Nyström. Barndomshemmet präglades av familjens konstnärliga och litterära intressen. Hon fick en för tidens familjeflickor typisk utbildning där huvudvikten lades vid språk, först lektioner i franska och sedan i tyska. I andra skolämnen som modersmål, matematik och historia fick hon bara elementär undervisning. När hon var fjorton år ansågs skolgången vara avslutat då hon i stället skulle lära sig handarbete och andra kvinnliga färdigheter. Men den unga vetgiriga Carin Nyström förkovrade sig samtidigt i framför allt främmande språk och blev med tiden mycket språkkunnig.

1850 tjugo år gammalt gifte sig Carin Nyström med sin fjorton år äldre kusin, arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander. Paret fick sju barn, varav två döttrar senare invaldes i Nya Idun: Anna Boberg 1891 och Ellen Kronberg 1893. Även om hon hade ett tungt ansvar att ta hand om sin stora familj kunde Carin Scholander ändå få användning för sina språkkunskaper. Bland annat översatte hon till tyska Fjolners saga, som hennes man givit ut under pseudonymen Acharius.

F.W. Scholander avled 1891 och familjen drabbades också av andra sorger. Carin Scholander började söka efter nya vägar i livet. 1888 reste hon tillsammans med goda vännerna Ellen Bergman och Amelie Cederschiöld till London och det var här som hennes intresse för teosofin väcktes. Madame Blavatsky, Teosofiska samfundets grundare, befann sig just då i London. Någon i sällskapet hade hört talas om hennes underbara föreläsningar och man beslöt att gå och lyssna. Carin Scholander blev så intresserad att hon tog med sig de teosofiska idéerna till Stockholm. Tillsammans med läkaren Gustav Zander lade hon året därpå grunden till det teosofiska samfundet i Sverige och hon arbetade sedan ivrigt på att sprida den teosofiska läran. Hon besökte teosofiska kongresser i London 1891 och 1899, på den senare var hon Sveriges officiella representant.

Mycket snart efter att hon gripits av den teosofiska läran tog sig Carin Scholander an med att översätta Madame Blavatsky’s The Secret Doctrine, som var teosofins viktigaste kodex. Hon fortsatte sedan att i rask takt översätta hundratals artiklar om teosofin till olika språk. Författaren Gurli Linder (invald 1897) skrev i en artikel i tidningen Idun (34:1900) i samband med Carin Scholanders 70-årsdag: ”Fru Scholander äger ett mycket gott språksinne. Hon talar och skriver obehindrat franska, tyska och engelska samt är även kunnig i italienska, tjeckiska och holländska.” Carin Scholander gav också ut ett par egna böcker om teosofin, Annie Besant, Några biografiska data (1894) och Om skillnaden mellan teosofi och spiritism (1907). /BW