Ebba Lind af Hageby

Socialt verksam. Invald 1885.
Ebba Lind af Hageby (1840 -1908) var näst yngst av industrimannen och Aftonbladetgrundaren Lars Johan Hiertas sex döttrar. Hon valdes in i Nya Idun samma år som sin ett år yngre syster Anna Retzius (se denna). I mycket av sin sociala verksamhet följdes de två systrarna åt, men det blev sjukvård för fattiga familjer och kvinnors rösträtt som mer än annat blev Ebba Lind af Hagebys stora engagemang.
Liksom sin syster fick Ebba Lind af Hageby en god utbildning. Hon genomgick Lärokurs för fruntimmer som var en enklare lärarutbildning men kom aldrig att utöva läraryrket. 27 år gammal gifte hon sig med sjökaptenen Wilhelm Lind af Hageby. Paret fick aldrig några barn utan det blev välgörenheten som blev hennes stora livsuppgift. Intresset för social verksamhet väcktes redan i barndomshemmet och arvet från fadern gjorde att hon kunde satsa pengar på olika typer av välgörenhetsprojekt. Tillsammans med sin syster deltog hon i grundandet av Bikupan och Stockholms läsesalong. Hon var styrelseledamot och senare sekreterare i Föreningen för gift kvinnas äganderätt, som har kallats Sveriges första kvinnosaksförening.

Ebba Lind af Hageby gjorde stora insatser för kvinnors rösträtt. De flesta kvinnor hade sedan 1862 rösträtt i kommunalvalen, men det visade sig att väldigt få kände till det och än färre utnyttjade det. I kommunalvalet 1880 hade 3 522 kvinnor rösträtt men bara nio hade använt sig av den. Detta ville Ebba Lind af Hageby ändra på. Hon drog tillsammans med sina vänner i gång en omfattande kampanj för att upplysa kvinnor om deras rättigheter och förmå dem att delta i valen. Tryckta informationsblad skickades ut per post till dem som var röstberättigade. Detta låter som ett ganska vedertaget sätt att sprida information men var något helt nytt på den här tiden. I samband med valen öppnades valbyråer ute på stan dit kvinnor kunde vända sig för att få veta mer om sina rättigheter och om hur valen gick till rent praktiskt. Kampanjen var framgångsrik och allt fler kvinnor började delta i valen.

I samband med makens död 1888 drog sig Ebba Lind af Hageby tillbaka från rösträttsarbetet, men redan samma år återkom hon i sitt sociala engagemang och bildade Sjukvårdsföreningen för Övre Norrmalm med ändamål att ge kostnadsfri sjukvård i hemmet till fattiga familjer. Under resten av sitt liv arbetade hon sedan för föreningen. Hon var dess ordförande och skattmästare, övervakade alla detaljer i arbetet och sörjde frikostigt för dess ekonomiska fortbestånd. När det gällde de sjukas och även sjuksköterskornas bästa skydde hon inga utgifter. Föreningen, som var den första i sitt slag, var verksam i Adolf Fredriks och Johannes församlingar men kom snart att stå modell för liknande föreningar i andra församlingar runt om i Stockholm.

Sjukvårdsföreningen för Övre Norrmalm är fortfarande verksam. Men i takt med att sjukvården  byggts ut  har behovet av sjukvård i hemmet minskat. Man har därför numera ändrat inriktning till att ge psykologisk hjälp till människor i sorg. /BW