Elin Cederblom

Fil.kand. Invald 1905.

Elin Cederblom (1869–1923), syster till Gerda Cederblom (även hon invald 1905), tog studenten vid Wallinska skolan i Stockholm och studerade därefter vid Stockholms högskola. Åren 1889–1892 var hon lärare vid Vänersborgs elementarläroverk för flickor, åren 1892–1894 återkom hon till Wallinska skolan som lärare. 1896 tog en fil.kand. i Uppsala. Efter fullgjort provår i Stockholm undervisade hon på Lundsberg 1898–1904. Därefter ägnade hon sig åt föreläsningsverksamhet och att assistera sin far Johan Cederblom, professor vid KTH, i hans vetenskapliga arbete.
Elin Cederblom var en flitig skribent i i skol-, uppfostrings- och sociala frågor. Efter faderns död 1913 la hon ner mycket tid på att publicera faderns efterlämnade vetenskapliga arbete, för vilket Ingenjörsvetenskapsakademien belönade henne med en medalj. 1912 blev hon inkallad av lagberedningen till diskussion om äktenskapslagstiftningen. Från 1915 var hon lärare vid Ateneums folkskoleseminarium. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www,skbl.se