Elin Wägner

Författare. Invald 1910.

Se Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/ElinWagner