Elisabeth Barnekow

Målarinna. Invald 1930.

Elisabeth Barnekow (1874–1942) studerade först vid Elisabeth Keysers målarskola i Stockholm och sedan i Paris åren 1895–1900. Hon var huvudsakligen porträttmålare och utförde bl.a. porträtt för Stadshuset i Stockholm och Riddarhuset samt av skånska landshövdingar för länsresidenset i Kristianstad. Hon deltog i många av Sveriges Allmänna Konstförenings och Föreningen Svenska Konstnärinnors (FSK) utställningar. Och ställde ut även utomlands. Under många år var hon sekreterare i FSK. Tillsammans med skulptrisen Ida Thoresen (invald 1916) hade hon en välkänd aetljé vid Karlavägen.

Elisabeth Barnekow gjorde också en viktig insats genom att samla in biografiska uppgifter om svenska konstnärinnor. Samlingen förvaras nu på Nationalmuseum. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se