Elisabeth Keyser

Målarinna. Invald 1885.

Elisabeth Keyser (1851–1898) fick sin första utbildning vid Konstakademien 1874–1878.  Därefter vidareutbildade hon sig i Paris. Här bodde hon större delen av 1880-talet men gjorde en del resor hem till Sverige. Hon besökte Gotland 1883 och Dalarna 1887. I Paris delade hon periodvis ateljé med Julia Beck (invald 1886), Hildegard Thorell (invald 1886) och Anna Munthe-Norstedt (invald 1885), Hon tog lektioner för den kände porträttmålaren Léon Bonnat, lärare vid École de Beaux-Arts. och Gustave Courtois, även han en skicklig porträttmålare. Under åren i Paris blev Elisabeth Keyser antagen till Parissalongen ett flertal gånger. Av de kvinnliga svenska målarna i Paris var hon den som blev antagen flest gånger och den enda som fick hedersomnämnande. Dessutom belönades hon med en medalj på världsutställningen i Paris 1889. 1893 deltog hon i världsutställningen i Chicago.

1890 återvände Elisabeth Keyser till Stockholm. Men hennes landskapsmåleri och pikanta genrebilder, som behagat den franska publiken, fick inte samma gensvar här hemma. I likhet med många andra hemvändande kvinnliga konstnärer  fick hon dryga ut inkomsterna  med undervisning och porträttbeställningar. Under sex år drev hon en egen målarskola. En av lärarna här var Mina Carlson-Bredberg (invald 1888), som hon lärt känna i Paris. Under den korta tid skolan existerade fick den emellertid stor betydelse som grundskola för unga kvinnor som ville bli konstnärer. De kunde sedan i allmänhet söka sig vidare till Konstakademien.

Trots att Elisabeth Keyser fått en mycket traditionell utbildning anslöt hon sig till opponentrörelsen och var från 1886 medlem i Konstnärsförbundet. Hon har beskrivits som en svensk impressionist. Särskilt tog hon starkt intryck av det ljusskimrande måleri som konstnärskolonin i Grez utvecklade.  Men det var som porträttmålare hon blev mest berömd. I Stockholm blev hon det burgna borgerskapets porträttör och blev framför allt känd för sina skickliga barn- och kvinnoporträtt. Hon hade också stor framgång i Petersburg där hon målade porträtt av den ryska aristokratin. 1898 var hon på väg till Petersburg för att fortsätta sin framgångsrika verksamhet där när hon efter bara en kort tids sjukdom avled 47 år gammal.

Efter sin död uppmärksammades Elisabeth Keyser med en hedersutställning i Stockholm 1899. /BW