Ellen Bergman

Sånglärare. Invald 1891.

Ellen Bergman (1842–1921) var elev vid musikkonservatoriet i cello-, harmoni-, organist- och solosångklassen. Hon studerade även sång för den kända tyska sångpedagogen Mathilde Marchesi och framträdde som romanssångerska och senare som cellist. Efter organistexamen 1867 påbörjade hon sin livsuppgift som sångpedagog. 1868–1898 undervisade hon vid Högre Lärarinneseminariet, Statens Normalskola för flickor och Åhlinska och Wallinska skolorna samt 1870–1899 vid Musikkonservatoriet. Utöver detta gav hon även privatlektioner. Hon var också biträdande föreståndare och lärare i solo- och körsång vid Isis Conservatory, Point Loma i Kalifornien.

Ellen Bergman blev ledamot av Musikaliska Akademien 1876 och erhöll Illis Quorum 1899. /BW