Ellen Kleman

Redaktör. Invald 1908.

Ellen Kleman (1867 – 1943) var officersdotter från Karlskrona. Efter avslutad flickskola började hon arbeta på bank, först i hemstaden, därefter i Uppsala och till sist i Stockholm. Tidigt kom hon att intressera sig för kvinnorörelsen och blev med tiden en glödande kvinnosakskämpe. Hon var bl.a. aktiv i Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet och engagerade sig mycket i frågan om kvinnlig rösträtt. Åren 1922 – 1931 var hon ordförande i Fredrika Bremer Förbundets Stockholmskrets.

Efter åren på bank utsågs Ellen Kleman 1907  till redaktör för tidningen Dagny, som då var ett samlande organ för den svenska kvinnorörelsen. Hon skötte det redaktionella arbetet helt på egen hand men hann ändå med att skriva artiklar, recensioner och porträtt av märkeskvinnor. Därtill refererade hon flitigt från olika kvinnokongresser både i Sverige och utomlands.

När Dagny lades ner 1913 blev Ellen Kleman redaktör för Fredrika Bremer Förbundets tidskrift Hertha, ”tidskrift för den svenska kvinnorörelsen”, som var en uppföljare till Dagny. Tidningen fick ett mycket varierat innehåll. Ellen Klemans mål var att utöver rena kvinnosaksfrågor också spegla det sociala, politiska och litterära livet. Själv bidrog hon med litteraturkritik.

En av Dagnys medarbetare var kritikern Klara Johanson (invald 1898). Ellen Kleman och hon blev tidigt ett par. 1912 flyttade Klara Johanson hem till Ellen Kleman, som då bodde på Valhallavägen och där delade bostad med sin syster Anna Kleman (invald 1907, se denna). Anna Kleman flyttade så småningom till annan adress. Under de mer än 30 år de levde tillsammans kom Ellen Kleman att bli Klara Johansons fasta punkt i tillvaron. Efter 25 år på Vallhallavägen flyttade paret till Drottningholmsvägen där de bodde fram till Ellen Klemans död.

Klara Johanson och Ellen Kleman intresserade sig båda för Fredrika Bremers liv. Tillsammans arbetade de fram en kommenterad utgåva av Fredrika Bremers brev, som trycktes i fyra band åren 1915 – 1920.

Ellen Kleman stod under årens lopp för flera program på Nya Iduns samkväm. 1913 hade hon under rubriken ”I en vänskaps spegel” högläsning ur Fredrika Bremers brev. Sommaren 1920 gjorde hon tillsammans med Klara Johanson en resa genom Tyskland, Frankrike och Schweiz. Senare samma år höll hon på ett av Nya Iduns samkväm föredrag under rubriken ”På studiefärd genom tre republiker”. 1923 återkom hon till Fredrika Bremers historia och höll föredrag om släkten Bremer i Finland. På ett samkväm 1929 talade hon under rubriken ”En Greklandsresa i Fredrika Bremers fotspår”.

Efter sin pensionering 1932 arbetade Ellen Kleman med att samla in pengar och hjälpa intellektuella flyktingar undan den framväxande nazismen.

1942 tilldelades Ellen Kleman Illis Quorum. /BW

Litteratur

Carina Burman, K.J., En biografi över Klara Johanson (2007)