Elsa Gullberg

Textilkonstnärinna. Invald 1930.

Se Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se.