Elsa Uppling

Sånglärarinna. Invald 1890.

Elsa Uppling (1861-1939) var född och uppvuxen i Stockholm. Efter skolgång i Åhlinska skolan studerade hon åren 1883-1887 vid Kungl. Musikkonservatoriet (nu Kungl. Musikhögskolan) där hon tog musiklärarexamen. Senare byggde hon på sin utbildning med sångstudier i Paris (1892) och London (1909). Sin första lärartjänst fick hon 1889 i Åhlinska skolan och från 1890 verkade hon vid flera olika Stockholmsskolor, bl.a. Anna Sandströms skola och Wallinska skolan. Sin längsta anställning hade hon på Privata Högre Lärarinneseminariet där hon var sånglärare åren 1907-1920.

Elsa Uppling var fackligt aktiv och hade uppdrag i flera olika sånglärarorganisationer. Hennes brinnande intresse för sångundervisning resulterade också i inte mindre än sju sångböcker, främst inriktade på flickskolans sångundervisning.

Hon hade ocskå stort intresse för vegetarisk mat. Åren 1907-1918 var hon ordförande i Stockholmskretsen av Svenska Vegetariska Föreningen. 1913 utgav hon Vegetarisk kokbok, som blev mycket omtyckt och kom ut i fyra upplagor. Den innehåller både recept med få och oftast vardagliga ingredienser och en rad matsedlar för olika sorters middagar. Hon skriver i förordet: ”Vad som i främsta rummet är avsikten med föreliggande lilla arbete är att lämna recept på vegetariska huvudrätter, d.v.s. sådana rätter, som skola ersätta fisk och kött.”  Här finns recept på godsaker som t.ex. falsk korvkaka och imiterad fågelsås. /BW