Elsie Dahlberg

Konstnär. Invald 1958.

Elsie Dahlberg (1916-2005) var skulptör och verkade för konstens plats i samhället. Hon gjorde ett stort antal offentliga utsmyckningar som nu återfinns på platser runt om i landet. Läs mer om den mångsidiga Elsie Dahlberg på Svensk kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se