Emilia Fogelklou

Fil och teol.kand., författarinna. Invald1913.

Sr Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/EmiliaFogelklou