Emy Ek

Fil.lic., rektor, föreläsare, folkbildare

Se Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/EmyEk