Ester Claesson

Trädgårdsarkitekt. Invald 1927.

Ester Claesson (1884–1931) var en av Sveriges första kvinnliga trädgårdsarkitekter. Efter utbildning i Danmark reste hon först till Wien och sedan till konstnärskollektivet Mathildenhöhe i Darmstadt där hon blev elev och sedan medarbetare till den österrikiske arkitekten Joseph Maria Olbrich. Detta blev inledningen till en lång framgångsrik karriär. Hon var den enda kvinnan på Olbrichs kontor, men som hans mest betrodda medarbetare fick hon utföra många prestigefyllda projekt. Hon blev tidigt uppmärksammad i facktidskrifter som tyska Deutsche Kunst und Dekoration och brittiska The Studio. 

Åter i Sverige 1913 öppnade Ester Claesson egen verksamhet. I sina trädgårdsanläggningar förde hon med sig mycket av Olbrichs idéer men var också mycket påverkad av engelska Arts and Crafts-rörelsen. Typiskt för hennes arbeten är inslag av arkitektoniska element. Efter engelska och tyska förebilder skulle en trädgård utformas med en rad av olika rum. Hon blev en trädgårdsarkitekt på modet och samarbetade med tidens berömda arkitekter som Carl Westman, Isak Gustaf Clason och Ivar Tengbom men medverkade också i utvecklingen av privata trädgårdar, skrev artiklar och höll föreläsningar.

Till de anläggningar som fortfarande finns att beundra hör den storslagna trädgården till Villa Brevik på Lidingö, som ritades 1918.  En annan är Karlfeldtsgårdens trädgård i Dalarna. Ester Claessons idéer att ”låta naturen råda” stämde väl med Karlfeldts önskemål. Blomstersängar i raka linjer var viktiga men skulle kontrasteras mot vilda ängar i mjuka former. När den nya herrgårdsbyggnaden på Adelsnäs i Östergötland uppfördes 1916–1920 efter ritningar av Isak Gustaf Clason deltog Ester Claesson i utformandet av parken, som gick helt i Arts and Crafts anda. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se