Ester Gadelius

Sångerska. Invald 1904.

Ester Gadelius (1866–1922) studerade sång och piano vid Musikkonservatoriet i Stockholm och gjorde lyckad debut 1890. Hon fortsatte sedan sångstudierna i Paris, där Jules Massenet blev hennes konstnärliga rådgivare. Tillsammans med honom och några andra franska musiker gjorde hon framgångsrika turnéer i Frankrike, England, Holland och Belgien. 1895 återvände hon till Sverige där hon hade framgångar som solist vid symfoni- och körkonserter. Efter sitt äktenskap 1897 med den framstående läkaren och professorn i psykiatri Bror Gadelius drog hon sig allt mer tillbaka.

Ester Gadelius blev ledamot av Musikaliska Akademien 1921. /BW