Eva Bagge

Konstnär. Invald 1903.

Eva Bagge (1871–1964) var elev vid Konstakademien 1892–1895 där Georg von Rosen och Gustaf Cederström var hennes lärare. Hon gick också ett år på Konstnärsförbundets skola och deltog även i Axel Tallbergs etsningskurs. Därefter gjorde hon studieresor till Italien och Frankrike. Sommaren 1879 vistades hon i Bretagne och här inledde hon det interiörmåleri med lantliga miljöer som skulle komma att bli så karakteristiskt för hennes konst. Senare skulle hon göra många andra studieresor runtom i Europa.

Eva Bagges konstnärskap blev sent känt. Först genom hennes första separatutställning i Stockholm 1941, när hon var 70 år gammal, uppmärksammades hon. Hennes konst kan närmast kallas traditionell men inte konventionell, hon höll sig genom åren till den kurs hon slog in på från början utan att närma sig modernismen. Men hon fick uppskattning som representant för en förnämlig realistisk tradition och sin alltid starka kontakt med verkligheten. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se