Eva Bergman

Fil.dr, museichef. Invald 1938.

Eva Bergman (1903–1984) var konsthistoriker och disputerade 1938 på en avhandling om nationaldräkten, Gustav III:s dräktreform 1778. Redan 1925 hade hon anställts av Wilhelmina von Hallwyl för att hjälpa till med katalogiseringen hennes samlingar. Då Hallwylska museet öppnade 1938 utsågs Eva Bergman till dess första chef. Palatset hade genom gåvobrev överförts på svenska staten. Beträffande museichefen hade Wilhelmina von Hallwyl föreskrivit att det skulle vara en ogift kvinnlig filosofie doktor av protestantisk bekännelse. Eva Bergman svarade för museet fram till sin pensionering 1973.

Hon fullföljde också det jättelika katalogarbetet och belönade för sin gärning med Illis Quorum. /BW