Eva Bonnier

Målarinna. Invald 1891

Eva Bonnier (1857–1909) tillhörde de ledande kvinnorna inom opponentrörelsen. Hon var bl.a. ledamot av Konstnärsförbundets styrelse. Hon påbörjade sina studier på Konstakademien 1878 och fortsatte sedan 1883 till Paris där hon utvecklade sin rika konstnärliga begåvning genom studier bl.a. på Académie Colarossi.

Efter sex år i Paris återvände Eva Bonnier till Stockholm där hon sedan regelbundet ställde ut på Konstnärsförbundets utställningar. Mot slutet av 1890-talet övergick hon mer och mer till att skapa konsthantverksföremål. Hon designade framför allt lampor, speglar och ljusstakar i brons och silver. Men allt mer övergav hon sitt konstnärskap. År 1901 begärde hon utträde ur Konstnärsförbundet och ägnade sig därefter helt och hållet åt sitt omfattande mecenatskap. Hon donerade stora summor till Stockholms förskönande. 1903 inrättade hon en särskild nämnd vars uppgift var att ta ställning till konstnärliga utsmyckningar. Senare ombildades den till Eva Bonniers donationsnämnd. Nämnden existerar än idag och ändamålet är alltjämt detsamma: att främja Stockholms förskönande. /BW

Litt: Eva Bonnier – Konstnär och mecenat. Utställningskatalog, Prins Eugens Waldemarsudde (2013)

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se